| Keep the Change, Change the World.
18859
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18859,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
De Nacht van de Fooi zal dit jaar plaatsvinden op 28 mei 2022

We hebben jullie hulp nodig!

Beste allemaal,

Nacht van de Fooi is een landelijk studenteninitiatief dat in samenwerking met stichting Wilde Ganzen geld ophaalt voor projecten die armoede tegengaan en de steden of dorpen ondersteunen in de ontwikkeling hierin. 10 Landelijke bestuursleden en meer dan 50 Stedelijke besturen zetten zich in om een steentje bij te dragen aan deze ontwikkelingsprojecten. Om bij te dragen aan ontwikkelingsprojecten werken we samen met horecagelegenheden die voor één dag hun fooi afstaan. Het geld zal dit jaar gaan naar vijf ontwikkelingsprojecten. De Nacht van de Fooi zal dit jaar plaatsvinden op 28 mei!

 

PROJECTEN 2022 

Dit jaar zullen wij geld ophalen voor 5 ontwikkelingsprojecten in verschillende landen.
We zullen een project steunen dat zich richt op het herstellen en verbeteren van de waterbronnen in India. Door de Covid maatregelen zijn duizenden mensen teruggegaan naar het platteland omdat er in de stad niets meer viel te verdienen. Waterbehoud is hierbij essentieel. De teruggekeerde ‘COVID-jongeren’ krijgen een belangrijke rol in het herstellen en verbeteren van de waterbouw. 
Verder steunen we een project gericht op het financieren van een universitaire opleiding, met als doelstelling jongeren op te leiden tot milieu ambassadeurs om Cambodja op een duurzame en klimaatvriendelijke wijze verder helpen op te bouwen.
Het derde project heeft als doel de mentaliteit en de manier waarop mensen naar weeshuizen in Bali kijken te veranderen. Het project is er op gericht bewustwording te creëren en weeshuizen te begeleiden in een herenigingsproces van kinderen met ouders. 
Het vierde project is een opleidingsprogramma dat jongeren opleid tot thuiszorgmedewerkers. In Suriname wordt er nauwelijks aan thuiszorg gedaan en daar willen we met dit project verandering in brengen. 
Als laatst een project gericht op het bouwen van een modelboerderij in Solu Khumbu, Nepal. Door het bouwen van een modelboerderij kunnen jongeren straks experimenteren met landbouwtechnieken en uiteindelijk zelf hun eigen boerenbedrijf kunnen opstarten. De bedoeling is dat zo de studenten een hoopvolle toekomst krijgen. 

Liefs en heel veel dank!

 

Het Landelijk Bestuur en de Stedelijke Besturen van Nacht van de Fooi 2021/2022

Stichting Nacht van de Fooi
Organisatie

Stichting Nacht van de Fooi bestaat uit een Landelijk Bestuur en een Stedelijk Bestuur in iedere deelnemende stad die op vrijwillige basis samenwerken voor de Nacht van de Fooi.

 

Omdat de Nacht van de Fooi al een aantal jaar in meerdere steden wordt georganiseerd, is besloten dat er ook ieder jaar een Landelijk Bestuur wordt gevormd. Momenteel wordt deze in Utrecht gevormd. Het Landelijk Bestuur bestaat uit negen bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een PR-Media, twee PR-Acquisities en drie stedencoördinatoren. Het Landelijk Bestuur bewaakt het concept van de Nacht van de Fooi en heeft voornamelijk een coördinerende taak.

 

De Stedelijke Besturen werken op lokaal niveau en dienen er voor te zorgen dat de Nacht van de Fooi in de betreffende stad een succes wordt. Zij houden zich voornamelijk bezig met het werven van horecagelegenheden, promotie en het organiseren van activiteiten.

 

Onderaan deze pagina staan de namen en foto’s van alle bestuursleden van Nacht van de Fooi 2020.

Geschiedenis

Het initiatief voor ‘de Nacht’ is in 2005 ontstaan. De Groningse studente Wies Maas wilde graag meer aandacht vragen voor ontwikkelingssamenwerking en tegelijkertijd mensen in ontwikkelingslanden een helpende hand toesteken. Met de Nacht van de Fooi was een ideale combinatie geboren: verantwoord uitgaan voor het goede doel en een dag die in het teken staat van ontwikkelingssamenwerking. Door middel van ludieke acties in verschillende steden werd aandacht gevraagd voor ontwikkelingshulp. Het geld dat tijdens deze acties werd opgehaald, werd gebruikt om ontwikkelingsprojecten te financieren. ‘De Nacht’ groeide uit tot een begrip in Groningen en veroverde langzaam ook de rest van Nederland. Het aantal steden dat ieder jaar meedeed bleef stijgen, waardoor ook het totaalbedrag aan ingezamelde fooien ieder jaar toenam. In 2005 werd er 8.000 euro opgehaald. In 2008 werd, na de verdubbeling van Impulsis, een recordbedrag van 110.000 euro opgehaald.

Doelstellingen 2019-2020
  • Het ophalen van minimaal €28.000 voor verdubbeling door onze partner Wilde Ganzen.
  • Het vergroten van de naamsbekendheid van Nacht van de Fooi.
  • Creëren van meer continuïteit van de stichting als geheel.
  • Het organiseren van Nacht van de Fooi in elf steden.

 

Natuurlijk zullen ook de doelen van vorig jaar in acht worden genomen. Belangrijk dit jaar is dat wij ons blijven focussen op het gebruik van sociale en traditionele media. Tegenwoordig is de sociale media steeds prominenter aanwezig in onze samenleving waardoor wij ons op dat gebied constant zullen moeten blijven ontwikkelen. Naast een goede voorbereiding is de promotie op de dag zelf en kort daarvoor een belangrijk punt dit jaar. Ten slotte is er een meerjarenplan opgesteld. Eerdere jaren waren maar ook dit jaar gaan we beginnen met de doelstellingen uit dit plan te verwezenlijken en een goede basis leggen voor de jaren die daarop volgen (2018-2022).

Landelijk bestuur 2021-2022

Voorzitter: Ploon Mulder | voorzitter@nvdf.nl
Secretaris: Anna Jelijs | secretaris@nvdf.nl
Penningmeester: Marleen van Dijk | penningmeester@nvdf.nl
PR-Media: Hannah Huijser | pr-media@nvdf.nl
PR-Acquisitie 1: Emmalise Aalbers | pr-acquisitie1@nvdf.nl
PR-Acquisitie 2: Beau Ruhaak | pr-acquisitie2@nvdf.nl
PR-Acquisitie 3: Evaline de Jong | pr-acquisitie3@nvdf.nl
Stedencoördinator 1: Philine van Waesberghe | stedenco1@nvdf.nl
Stedencoördinator 2: Margot Stone | stedenco2@nvdf.nl
Stedencoördinator 3: Julia Verheggen | stedenco3@nvdf.nl

Ploon Mulder

Functie: Voorzitter

Leeftijd: 23

Opleiding: Stedenbouw

Anna Jelijs

Functie: Secretaris

Leeftijd: 22

Opleiding: Rechtsgeleerdheid

Marleen van Dijk

Functie: Penningmeester

Leeftijd: 22

Opleiding: Economics and Business Economics

Hannah Huijser

Functie: PR-Media

Leeftijd: 19

Opleiding: Psychologie

Emmalise Aalberts

Functie: PR-Acquisitie 1

Leeftijd: 21

Opleiding: Wiskunde en Toepassingen

Beau Ruhaak

Functie: PR-Acquisitie 2

Leeftijd: 21

Opleiding: Rechtsgeleerdheid

Eveline de Jong

Functie: PR-Acquisitie 3

Leeftijd: 21

Opleiding: Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Philine van Waesberghe

Functie: Stedencoördinator 1

Leeftijd: 21

Opleiding: Rechtsgeleerdheid 

Margot Stone

Functie: Stedencoördinator 2

Leeftijd: 21

Opleiding: Klinische Wetenschappen

Julia Verheggen

Functie: Stedencoördinator 3

Leeftijd: 22

Opleiding: Bedrijfskunde